22/12/2015 - 10:28

Nhân tố xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

TTH - Phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới.

Giúp đồng bào A Lưới phát triển kinh tế

Phát huy truyền thống của LLVT tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng trong giai đoạn mới đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Hướng vào nhiệm vụ trọng tâm

Là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và du lịch của tỉnh, nên vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Ban CHQS TP Huế đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Xác định rõ được nhiệm vụ, đơn vị triển khai phong trào thi đua hướng vào thực hiện tốt các mặt công tác; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch chiến đấu, phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch B từ thành phố đến các cơ sở. Trung tá Đặng Thanh Sáng, Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố cho biết: “Hằng năm, đơn vị luân phiên tổ chức diễn tập chiến đấu trị an kết hợp phòng chống thiên tai cho 1/3 số phường trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị chú trọng công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho các đối tượng…”.

Đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên, đơn vị tập trung huấn luyện các nội dung theo chương trình quy định, sát với tình hình địa phương và đặc thù hoạt động của các lực lượng. Hiện tại, 27/27 chi bộ quân sự ở các phường của thành phố hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT toàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Đáng chú ý, các đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấc uỷ, chính quyền xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao. Các đơn vị phối hợp với công an, biên phòng xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng giữ vững ANCT-TTATXH và kế hoạch bảo vệ các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ động rà soát bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình thực tế.

Cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu

Theo Đại tá Võ Đức Hưng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo cụ thể từng địa bàn, tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào thi đua Quyết thắng với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị; tập trung những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, đầm phá... Riêng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị tổ chức theo nội dung, chương trình kế hoạch của từng chuyên ngành, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết quả kiểm tra 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có từ 78 đến 84% khá, giỏi.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉ đạo các tổ chức quần chúng bám sát nhiệm vụ của LLVT tỉnh, của cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đáng chú ý như phong trào kết hợp quân dân y tại Bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 hoạt động có nề nếp. Trong năm qua bệnh xã đã khám và điều trị bệnh cho 162 lượt người; cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân 2 xã Đông Sơn, Hương Lâm (A Lưới) với hơn 780 lượt người. Trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, các lực lượng tham gia xây dựng nhiều công trình phúc lợi như: đắp đường nông thôn, đổ đường bê tông, phủ xanh đồi trọc, nâng cao hiệu quả sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; tham gia công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, bảo vệ môi trường...

Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã thực sự thấm sâu vào ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ và trở thành động lực giúp cơ quan, đơn vị, từng cá nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ban CHQS TP Huế


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP