17/11/2017 - 21:01

Ông Nguyễn Đình Đức được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền

TTH - Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 trong sáng 17/11.

Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Hoàng Đăng Khoa. Trong tháng 10/2017, ông Hoàng Đăng Khoa được tổ chức phân công giữ chức vụ Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại biểu HĐND huyện cũng tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đình Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP