09/06/2015 - 04:21

Phát huy hiệu lực quản lý các cấp chính quyền

TTH - “Nhiệm kỳ qua, Thành ủy thường xuyên tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, cùng với các cấp ủy, địa phương xây dựng nhiều chương trình, hành động, kế hoạch thực hiện với quyết tâm cao nhất. Tuy theo tình hình cụ thể, thế mạnh của từng địa phương để có sự lãnh, chỉ đạo sát đúng, phù hợp trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân”. Bí thư Thành ủy Huế, Nguyễn Kim Dũng chia sẻ.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc nêu cao trách nhiệm vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu là yếu tố then chốt để thành phố đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ X đã đề ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, Lê Quang Dũng cho biết: “Phát huy vai trò quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, Thành ủy Huế đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Nhờ vậy, phương thức hoạt động của HĐND, UBND từ thành phố đến các phường đều theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại với Nhân dân. Trong đó, gắn nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, công chức cũng được kiện toàn, sắp xếp phù hợp hơn, nâng cao trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị”.

Đảng viên phường Thủy Xuân biểu quyết các nghị quyết xây dựng phường, góp phần xây dựng TP Huế ngày càng phát triển. Ảnh: Anh Phong
Với mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng TP Huế xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, là hạt nhân, động lực phát triển của tỉnh, từ nay đến năm 2020, Đảng bộ TP Huế đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ quan trọng và 11 giải pháp có tính chiến lược. “Xây dựng đô thị Huế theo hướng “Thành phố vườn, đô thị sinh thái, di sản, văn hóa và thân thiện với môi trường”. Theo đó, thành phố tiếp tục huy động mọi nguồn lực để triển khai các dự án nâng cấp đô thị Huế. Đầu tư du lịch, dịch vụ chất lượng cao, gắn xây dựng xứng đáng là thành phố văn hóa ASEAN, thành phố Fesival đặc trưng của Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định.
“Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 03 về học và làm theo Bác, cán bộ, Đảng viên trong toàn đảng bộ đã thay đổi tư duy, cách nghĩ, hành động, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Các thủ tục, nhất là việc giải quyết những kiện nghị, đề xuất của người dân đều được giải quyết nhanh chóng. Cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Điều đó được minh chứng từ sự tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân của đội ngũ cán bộ, nhất là bộ phận một cửa”, Bí thư Đảng ủy phường Tây Lộc, Trương Văn Tín chia sẻ.
Điều đáng ghi nhận, Đảng bộ TP Huế đã tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thủ tục nhanh chóng, không gây phiền hà cho Nhân dân. Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Thành khẳng định: “Nhờ cải cách hành chính, một cửa liên thông nên bộ phận một cửa đã đẩy mạnh được tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, hạn chế được những vụ khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến vấn đề đất đai”.
Từ thực tiễn, Đảng bộ TP Huế thẳng thắn chỉ rõ, trong lãnh đạo, điều hành có lúc, có nơi còn thiếu tính toàn diện; sự phân công, phân cấp, tổ chức phối hợp chưa đồng đều, thiếu cương quyết dẫn đến tình trạng chồng chéo, thậm chí buông lỏng, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng. Quản lý đô thị chưa quyết liệt, thiếu thường xuyên, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và môi trường... Những tồn tại, hạn chế đó đã phần nào làm ảnh hưởng đến quá trình lãnh, chỉ đạo điều hành của toàn Đảng bộ.
“Nhiều bài học kinh nghiệm được Thành ủy Huế rút ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, ngoài tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, thì hiệu lực quản lý các cấp chính quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo, nhạy bén để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công việc của các cấp chính quyền hết sức quan trọng. Người đứng đầu cần nhạy bén, chủ động, kiên quyết hơn trong chỉ đạo, điều hành công việc. Đối thoại với Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn cũng là việc cần làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Chăm lo, củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, là yếu tố thắng lợi”, Bí thư Thành ủy Huế - Nguyễn Kim Dũng đúc rút.
 
 
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ TP Huế đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, với những chương trình, dự án lớn để phát triển thành phố. Vì vậy, Đảng bộ TP Huế không ngừng chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh, chỉ đạo đối với công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Muốn vậy, toàn Đảng bộ phải kiên trì thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chăm lo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đẩy mạnh thực hiện và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Minh Khuê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP