Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

20/07/2018 - 14:38

Phát huy, nâng tầm các giá trị văn hóa Huế

TTH.VN - Sáng 20/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi báo cáo những kết quả ngành văn hóa và thể thao đạt được trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị UBND tỉnh bổ sung bố trí nguồn vốn hàng năm để tu bổ, chống xuống cấp hệ thống di tích cấp tỉnh, bố trí kinh phí xây dựng hồ sơ di sản ca Huế trình UNESCO công nhận là di sản phi vật thể nhân loại, sớm có quyết định thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế, cho chủ trương lập đề án sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019-2024...

Về lĩnh vực thể thao, kiến nghị tỉnh hỗ trợ nâng cấp các công trình thể thao của tỉnh, đầu tư cho đội bóng đá theo hướng chuyên nghiệp...

Cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị ngành văn hóa và thể thao cần có tư duy mới trong quy hoạch, quản lý để làm tốt công tác quản lý Nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, giảm trung gian, tăng trực tiếp; rà soát lại việc tổ chức ca Huế kể cả ca Huế trên sông một cách hiệu quả, vừa phát huy giá trị di sản vừa phát triển kinh tế dịch vụ; nghiên cứu phát triển bảo tàng tư nhân...

Đồng ý với chủ trương sớm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế, đầu tư để nâng tầm hoạt động của thư viện và bảo tàng, tiếp tục sưu tầm, số hóa tư liệu Hán Nôm..., Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong điều kiện còn khó khăn, việc gì cần ưu tiên đầu tư trước, tỉnh sẽ giải quyết trước theo hướng phát huy, nâng tầm các giá trị văn hóa Huế.  

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP