16/12/2015 - 17:53

Phổ biến nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014

TTH - Sáng ngày 16/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo phổ biến nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014.

Sự ra đời của 02 bộ luật này cùng với Nghị định 78, Nghị định 96 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; Nghị định 118 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là có tính cải cách mạnh mẽ, đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình tự do hóa kinh doanh ở nước ta, thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân, của doanh nghiệp.

Về đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nâng số thủ tục trả ngay từ 03 thủ tục trước đây lên 09 thủ tục, bố trí cán bộ hỗ trợ thường xuyên cho doanh nghiệp để tư vấn, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh. Về đầu tư, tiếp tục hỗ trợ thủ tục đầu tư 24/24 giờ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP