31/08/2015 - 07:11

Phổ cập mầm non 5 tuổi ở Hương Thủy

TTH - Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhưng Hương Thủy vẫn giữ vững tỉ lệ 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) trẻ 5 tuổi, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trong năm học tới và những năm tiếp theo.

Dồn sức cho Phú Sơn

Năm 2011, thị xã Hương Thủy bắt đầu triển khai công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi và từng năm đều có phân kỳ thực hiện cụ thể. Nhờ đó, năm 2012 mới có 5 phường đạt chuẩn PCGDMN, nhưng đến năm 2014, sau khi Phú Sơn khắc phục được những khó khăn riêng, Hương Thủy đã “cán đích” 100% xã, phường đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi.
Phú Sơn là một xã miền núi của thị xã Hương Thủy, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, trước đây có đến 4 cơ sở mầm non. Thực hiện PCGDMN, Phú Sơn gom trẻ gọn hơn, xóa được một điểm trường lẻ. Tuy nhiên, ngoại trừ cơ sở chính, ở 2 điểm trường còn lại, tổng số trẻ trong các độ tuổi cũng chỉ khoảng 10-12 bé/cơ sở, nên phải học ghép. Đây là lý do mà năm 2013, khi các xã, phường khác đều tách riêng được lớp trẻ 5 tuổi, thì Phú Sơn vẫn chưa làm được do thiếu phòng học, thiếu cô giáo và nhiều điều kiện cơ sở vật chất khác…
Năm 2014, các cấp chính quyền ở Hương Thủy hỗ trợ Trường Mầm non Phú Sơn xây mới 3 phòng học ở cơ sở chính, gom 4 trẻ 5 tuổi từ cơ sở thôn 1 về cơ sở chính và tách 5 trẻ nhóm trẻ 5 tuổi ở cơ sở thôn 4 thành một lớp riêng. Nhờ vậy, trong năm này các tiêu chuẩn về PCGDMN của Phú Sơn đều đạt, đưa tỷ lệ đạt chuẩn PCGDMN ở thị xã Hương Thủy lên 100%.
Cô Nguyễn Thị Bòng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn vui vẻ: “Chưa thực hiện chương trình PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, điều kiện cơ sở vật chất và dụng cụ học tập ở các điểm trường thiếu rất nhiều. Nay thì khác nhiều rồi. Các lớp trẻ có đủ giường chiếu ngủ trưa, có thêm phòng để học, thậm chí ở lớp trẻ 5 tuổi ở cơ sở lẻ chỉ có 5 em, cũng có cô giáo riêng và một bộ dụng cụ học tập riêng giá trị đến 165 triệu đồng”.
Giữ vững “phong độ”
Từ năm 2011 đến nay, tranh thủ các chương trình và nguồn lực, Hương Thủy đã đầu tư kinh phí xây dựng các phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị, từng bước đáp ứng nhu cầu cho lớp trẻ 5 tuổi. Nhiều địa phương trước đây có 6,7 điểm trường mầm non, như Thủy Châu, Thủy Phù, Thủy Bằng… phải ghép lớp nhiều độ tuổi, thì nay đều đã được khắc phục, xóa dần các lớp ghép, tạo điều kiện để các cháu được học chương trình giáo dục mầm non mới. Nhờ đó, thị xã đã có 60 phòng học đạt yêu cầu và bộ đồ dùng học tập; 96,6% giáo viên trên chuẩn… đứng lớp trẻ 5 tuổi.
Năm học này, Hương Thủy tiếp tục phấn đấu giữ vững phong độ 100% xã, phường đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi 100%. Giải pháp bền vững là thường xuyên cập nhật bổ sung dữ liệu điều tra thống kê độ tuổi phổ cập các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng phổ cập; đồng thời, xây dựng tăng phòng học, thiết bị, giáo viên và các điều kiện để tăng tỷ lệ huy động các bé trong độ tuổi đến trường, bổ sung đủ bộ thiết bị dạy học mầm non, tăng số trẻ được học chương trình mầm non mới…
Ông Võ Tuyến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy chia sẻ: “Với nhu cầu hiện tại của thị xã Hương Thủy thì 60 phòng học cho trẻ 5 tuổi là chưa đủ. Hoặc, nếu có đủ thì cũng ở trường hợp phải dành những phòng tốt nhất về mọi mặt cho nhóm lớp 5 tuổi, còn nhóm lớp ở độ tuổi nhỏ hơn thì chấp nhận thiếu. Về đội ngũ giáo viên, trong năm học vừa qua, định biên giáo viên cho lớp trẻ năm tuổi chỉ ở mức 1,95 giáo viên/lớp; trong đó, có 3 lớp lẻ do số trẻ ít nên chỉ bố trí 1 giáo viên/lớp. Để đảm bảo tính bền vững cho công tác PCGDMN 5 tuổi ở những năm tiếp theo, ngoài những nỗ lực tự thân của địa phương, thị xã cũng rất mong các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và tạo điều kiện để địa phương được tuyển thêm giáo viên.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP