Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

26/04/2014 - 13:28

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu: Tránh đề xuất hỗ trợ phát triển nông nghiệp dàn trải, đại trà

TTH.VN - Không đề xuất hỗ trợ phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp nông thôn do tỉnh đã có đề án và chính sách riêng cho lĩnh vực này.
 

Sáng 26/4, UBND tỉnh tổ chức họp bàn chính sách phát triển nông nghiệp giai đoạn 2014-2020 do ông Lê Trường Lưu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các chính sách phù hợp cho phát triển nông nghiệp, như: hỗ trợ mô hình mới, nhân rộng mô hình; phát triển lâm nghiệp; đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất; áp dựng quy trình thực hành sản xuất tốt trong nông nghiệp, thủy sản; sản xuất mô hình cánh đồng mẫu; phát triển kinh tế trang trại, gia trại…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu yêu cầu các sở, ban ngành, các địa phương tập trung rà soát, xem xét những lĩnh vực nào cần khuyến khích, hỗ trợ nhằm đề xuất đưa vào chính sách hỗ trợ hợp lý; tránh hỗ trợ đại trà, dàn trải.

Những lĩnh vực sau khi được hỗ trợ phải đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực, tránh tình trạng hỗ trợ nhưng không thực hiện, hoặc thực hiện kém hiệu quả gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Chẳng hạn, trong các lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản... cần chọn những mô hình, nghề mới, loại cây trồng vật nuôi có trọng tâm trọng điểm để đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp, đảm bảo mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP