Giáo dục Tin tức giáo dục

14/08/2013 - 17:55

Phong Điền triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014

TTH - Sáng 14/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2013 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện.

 Trong 3 ngày (từ 14 đến 16/8), các học viên được nghe báo cáo viên của huyện triển khai các chuyên đề liên quan đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế...

Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt một số nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP