Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

06/02/2017 - 21:52

Phong Điền xuống đồng chăm sóc lúa đông xuân

TTH - Ngay sau những ngày vui Tết đón xuân, tranh thủ thời tiết nắng ráo bà con nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền tích cực ra đồng chăm sóc cây lúa vụ đông xuân đồng thời tổ chức tỉa dặm đối với diện tích lúa mật độ chưa đều, tiến hành bón phân đợt 1 và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Phong Điền đưa vào gieo cấy 5.200 ha lúa, trong đó giống xác nhận đưa vào gieo cấy đạt trên 95%. Để đảm bảo khung lịch thời vụ, Phòng NN&PTNT huyện căn cứ vào thời gian sinh trưởng, phát triển của từng giống lúa trên từng chân đất và điều kiện sản xuất của từng địa phương để bố trí giống lúa hợp lý. Trong đó bố trí các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn chủ yếu là giống Khang Dân, IRi 352, QR 1, TH 5, HT 1, HN6, DV 108.... để phát huy ưu thế về năng suất. Hiện nay, lúa đông xuân trên địa bàn huyện Phong Điền đang phát triển tốt.

Hải Huế

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP