14/12/2018 - 08:39

Phú Vang - Phong Điền - Hương Trà: Bàn giải pháp phát triển năm 2019

TTH - Trong 3 ngày (12,13,14/12), Hội đồng Nhân dân (HĐND) các huyện Phú Vang, Phong Điền và TX. Hương Trà tổ chức kỳ họp thứ 7 (khóa VI), nhiệm kỳ 2016 – 2021, bàn giải pháp phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng năm 2019.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phú Vang thống nhất thông qua nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực triển khai các dự án, thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2018, 16/16 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của Phú Vang đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đạt trên 1.700 tỷ đồng; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 31 nghìn tấn...

* Theo đánh giá tại Kỳ họp HĐND ngày 13/12, năm 2018, KT-XH huyện Phong Điền tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng với 17/17 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất tăng 17,86/15%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 198,8/192 tỷ đồng… Địa phương đã phê duyệt, triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Khu công nghiệp Phong Điền thu hút 17 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 10 ngàn tỷ đồng trong đó có 8 dự án hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 6.000 lao động. Tại kỳ họp, các nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2019 của địa phương được xem xét, thông qua.

* Tổng thu ngân sách ước đạt trên 256 tỷ đồng là con số được công bố tại kỳ họp thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 HĐND TX. Hương Trà (diễn ra ngày 13 và 14/12).

Năm 2018, Hương Trà có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (KH). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành đạt 99,8% kế hoạch, tăng 15,2% so với năm trước. Dịch vụ tăng 19,8%; công nghiệp- xây dựng tăng 16,8%. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 256 tỷ đồng, bằng 103,42% dự toán tỉnh giao và đạt 101,37% chỉ tiêu phấn đấu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.450 tỷ đồng... Kỳ họp đã tập trung phân tích một số tồn tại trên lĩnh vực du lịch (chưa phát triển tương xứng tiềm năng); bổ sung quy hoạch triển khai chậm; liên kết trong sản xuất nông nghiệp (nông dân- HTX-doanh nghiệp-các nhà khoa học) còn lúng túng... và thảo luận, thông qua các nghị quyết quan trọng về các mục tiêu kinh tế-xã hội;  dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công... năm 2019.

Q.Anh-T.Hải-L.Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP