01/10/2015 - 16:37

Phú Vang tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt

TTH - Ngày 1/10, Huyện ủy Phú Vang đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để nghe báo cáo tổng kết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 47 – CT/TW của Ban Bí thư và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TU của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Nhìn chung, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được chuẩn bị chu đáo, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đạt mục đích, yêu cầu và nội dụng đề ra. 

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP