21/07/2017 - 21:02

Phú Vang triển khai học tập nghị quyết lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

TTH - Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII đã được Huyện ủy Phú Vang quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện vào sáng 21/7.

Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết lần này, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Phú Vang sẽ xây dựng nội dung kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

HƯƠNG LAN 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP