30/10/2015 - 18:18

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới

TTH - Đó là chủ đề lớp tập huấn cho giảng viên cấp tỉnh do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại TP Huế vào ngày 30/10.

Lớp tập huấn nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên có kiến thức, kỹ năng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và lồng ghép giới trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, để đội ngũ này có năng lực tập huấn cho cán bộ cấp xã (nhóm hỗ trợ kỹ thuật và nhóm cộng đồng cấp xã) thực hiện tốt quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới tại địa phương.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP