Giáo dục Tin tức giáo dục

10/11/2014 - 11:05

Quảng Điền thí điểm mô hình “Gia đình học tập, dòng họ học tập” và cộng đồng học tập

TTH - Thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình “ Gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập” giai đoạn 2014-2015, ngày 8-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện Quảng Điền tổ chức triển khai trong cán bộ, hội viên các đơn vị, gia đình được chọn thí điểm.

Chương trình thí điểm này nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; xây dựng mô hình thí điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai nhân rộng trong địa bàn huyện Quảng Điền vào năm 2016.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP