Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

19/08/2014 - 17:37

Quảng Điền: Tín hiệu khả quan từ giống lúa HN6

TTH.VN - Giống HN6 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống HT1 từ 5-6 ngày, cho năng suất khá, từ 55 - 60 tạ/ha.

Sau một thời gian triển khai sản xuất thử 12 ha giống lúa mới HN6 với 68 hộ nông dân của HTX số 2 thị trấn Sịa tham gia, ngày 19/8, Trung tâm Khuyến nông lâm ngư tỉnh phối hợp phòng NN&PTNT huyện tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả của mô hình.

Qua đánh giá, giống HN6 có thời gian sinh trưởng từ 88 - 90 ngày ở vụ hè - thu (ngắn hơn giống HT1 từ 5-6 ngày), cho năng suất khá, từ 55 - 60 tạ/ha. Đây là giống lúa có khả năng đẻ nhánh khỏe, thời gian trổ ngắn, số nhánh hữu hiệu cao, số bông trên khóm đều, không chênh lệch nhau về số hạt và độ dài bông. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi ha cho lãi ròng trên 11 triệu đồng.

Từ kết quả mô hình khảo nghiệm cho thấy HN6 là giống lúa chất lượng cao, có thể xem xét đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh cũng như thay thế các giống lúa khác.

Công Cường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP