05/01/2017 - 14:01

Quy định xét chọn HS dự bị ĐH học trình độ ĐH, CĐ, trung cấp sư phạm

Nội dung này được Bộ GD&ĐT quy định tại quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học, có hiệu lực thi hành từ 15/2/2017.

Ảnh minh họa

Cụ thể, để được vào học trình độ đại học, học sinh phải thỏa mãn điều kiện: Xếp loại rèn luyện cả năm đạt khá trở lên; điểm tổng kết của các môn học đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

Điều kiện để được vào học trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm: Xếp loại rèn luyện cả năm đạt khá trở lên; điểm tổng kết của các môn học đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10).

Hằng năm, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở dự bị đại học phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học. Mỗi học sinh được đăng ký không quá 3 nguyện vọng

Căn cứ vào kết quả rèn luyện, điểm tổng két của các môn thi cuối khóa, nguyện vọng của học sinh và chỉ tiêu đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm xét chọn và phân bổ học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục đại học theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với những trường (hoặc ngành học) có số lượng học sinh đăng ký theo học lớn hơn chỉ tiêu thì căn cứ điểm tổng kết của các môn thi cuối khóa để chọn học sinh có kết quả học tập từ cao trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu; những học sinh còn lại chuyển sang các trường (hoặc ngành học) khác, trường hợp nhiều học sinh có điểm tổng kết các môn thi cuối khóa bằng nhau thì xét đến điểm tổng kết của môn Tin học và môn Tiếng Anh.

Trường hợp học sinh không được xét chọn theo nguyện vọng 1 thì tiếp tục được xét chọn theo nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Theo Giáo dục và thời đại

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP