Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

14/05/2012 - 15:07

Sẽ không phân biệt văn bằng khi tuyển công chức?

TTH - Sau khi một số địa phương từ chối tiếp nhận người tốt nghiệp tại các trường dân lập, hệ tại chức, Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trongThông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Dự thảo đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan.

Theo đó, đáng chú ý nhất là thông tư dự thảo: điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập hay trường ngoài công lập.

Riêng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển do cơ quan sử dụng công chức xây dựng trên cơ sở bản mô tả công việc gắn với chuyên ngành đào tạo, các kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức của vị trí dự tuyển. Ngoài các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, cơ quan quản lý công chức không tự quy định thêm các loại đối tượng ưu tiên khác.
 
Ngoài ra, đối với người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài nếu bảo đảm các điều kiện dự tuyển công chức, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận được xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.
 
Người có kinh nghiệm công tác hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian tốt nghiệp đại học và làm công việc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển cũng được xem xét tiếp nhận tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển…
 
Lâm Nguyên (Theo SGGP)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP