10/05/2017 - 14:30

SOM 2 APEC 2017 “nóng” vấn đề việc làm, ô tô, an toàn thực phẩm

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị SOM 2 APEC 2017 bắt đầu "tăng tốc" với hàng loạt vấn đề "nóng" như việc làm, ô tô, an toàn thực phẩm...

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 2 (SOM 2), nhiều phiên họp quan trọng được tổ chức ngày 10/5, bàn về hàng loạt vấn đề "nóng".

Phiên thảo luận về giấy chứng nhận xuất khẩu diễn ra sáng nay (10/5)

Các đại biểu tham dự Đối thoại về công nghiệp ôtô (AD) và Đối thoại công tư của Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF).

Bên cạnh đó, Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG) và Nhóm Bạn về người khuyết tật (GOFD) tiếp tục thảo luận chuyên đề về thúc đẩy việc làm của người khuyết tật.

Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF) Mạng lưới các viện đào tạo hợp tác (PTIN) cũng tiếp tục nhóm họp về giấy chứng nhận xuất khẩu.

Ngoài ra, Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế (PPWE) tiếp tục trao đổi ý kiến về kinh nghiệm trong việc trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy vài trò của nữ giới trong tiến trình phát triển kinh tế.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP