Kinh tế Thông tin thị trường

30/08/2021 - 14:32

Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trong những tháng cuối năm

TTH.VN - Tăng cường thực hiện công tác kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa,… Đó là một số nội dung trong công văn chỉ đạo của tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021, được UBND tỉnh cho biết ngày 30/8.

Việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn nhằm tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường và đời sống người dân

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, UBND huyện, thị xã và TP. Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp.

Cùng với đó, có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương để đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung có vướng mắc, chồng chéo không phù hợp với thực tiễn nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn.

Cần thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị trường, công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận tải… để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường và đời sống người dân.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP