09/07/2015 - 21:08

Tăng cường giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin

TTH - Ngày 9/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị 43 – CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học; thực hiện đầy đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tiếp tục vận động, đấu tranh phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin; củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình yêu cầu các đơn vị, ban, ngành, tổ chức Mặt trận, các đoàn thể, địa phương trong tỉnh, bám sát những nội dung của Chỉ thị 43 để có kế hoạch thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP