18/05/2017 - 19:31

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

TTH - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị biểu dương chủ doanh nghiệp (DN) và chủ tịch công đoàn chăm lo tốt đời sống công nhân...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị biểu dương chủ doanh nghiệp (DN) và chủ tịch công đoàn chăm lo tốt đời sống công nhân, lao động diễn ra sáng 18/5 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho DN nghiệp phát triển, phát huy mặt tích cực có lợi cho DN, doanh nhân và người lao động; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát thực hiện công khai minh bạch; chăm lo, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho DN. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cũng đề nghị các doanh nhân, DN nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của DN cũng như từng sản phẩm hàng hóa dịch vụ cụ thể; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…

 Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP