Kinh tế Thông tin thị trường

11/07/2012 - 18:38

Tập huấn pháp luật mới về khoáng sản

TTH - Ngày 11/7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản- Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến, tập huấn pháp luật mới về khoáng sản cho đại diện các sở, ban, ngành liên quan, phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố và 42 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Để giúp cán bộ, công chức và doanh nghiệp nắm được những nội dung cơ bản của Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản quy định chi tiết, đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức phổ biến 5 nội dung, gồm: Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Quyết định 2427/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP