Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/04/2019 - 09:05

Tập trung phát triển bền vững kinh tế biển và đẩy mạnh cải cách hành chính

TTH.VN - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã khẳng định như vậy khi phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (mở rộng) sáng 25/4.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị, lãnh đạo chủ chốt trong toàn tỉnh cần quán triệt các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và giải pháp của Trung ương... Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị; cho ý kiến về các giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển và ven biển; phát triển hạ tầng trọng điểm và không gian đô thị biển; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tải, đảm bảo quốc phòng an ninh trên biển.

Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, qua 3 năm thực hiện nghị quyết, bước đầu đã đạt được những kết quả. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 2; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; sắp xếp bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15

Trong buổi sáng, các đại biểu tham gia hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trình bày Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 – NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XV) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra các giải pháp để thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao hơn. Hội nghị cũng đã họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lấy ý kiến về công tác cán bộ.

Chiều cùng ngày, hội nghị nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 -2020; UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Văn Quang trình bày Báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan đến Dự án Tỉnh lộ 74 (Nam Đông – A Lưới); UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp thu, giải trình và phát biểu bế mạc hội nghị.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP