Giáo dục Tin tức giáo dục

04/03/2015 - 17:29

Thành lập Trường đại học Luật trực thuộc Đại học Huế

TTH - Theo thông tin từ Đại học Huế ngày 4-3, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 3-3-2015 về việc thành lập Trường đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Theo quyết định này, Trường đại học Luật được thành lập trên cơ sở Khoa Luật Đại học Huế. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trường hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành và Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo và tuyển sinh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Như vậy đến nay, Đại học Huế có tổng cộng 8 trường đại học thành viên và 2 khoa trực thuộc. 

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP