Kinh tế Thông tin thị trường

23/02/2022 - 16:34

Thông báo mời chào giá mua sắm Bàn, ghế, tủ phục vụ công việc tại Cảng HKQT Phú Bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Mua sắm Bàn, ghế, tủ phục vụ công việc

 tại Cảng HKQT Phú Bài

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: Mua sắm Bàn, ghế, tủ phục vụ công việc tại Cảng HKQT Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

  1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

  • Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
  1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
  • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15 giờ 00 phút ngày 01/03/2022
  • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  • Địa điểm: Văn thư tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
  • Địa chỉ: Khu 8 phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng, Số điện thoại: 093 383 5115

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

 https://www.vietnamairport.vn/phubaiairport/

Phú Bài, ngày …. tháng …. năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP