19/07/2015 - 18:40

Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 48% dự toán năm 2015

TTH - Năm 2015, HĐND tỉnh giao chỉ tiêu tổng thu nhân sách Nhà nước trên địa bàn gần 4.882 tỷ đồng. Theo đó, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu ước đạt 2.350 tỷ đồng, bằng 48% dự toán và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong điều kiện nền kinh tế còn tiếp tục khó khăn... nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước cả năm đã giao. Đáng chú ý, có 10/13 khoản thu đạt cao, vượt 50% dự toán, như thu từ doanh nghiệp nhà nước, thuế bảo vệ môi trường, thu cấp quyền khai thác khoáng sản; một số khoản thu khác đạt cao như thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (87%), phí trước bạ (54%), thu thuế thu nhập cá nhân (61%), thu khác ngân sách (67%) và thu tại xã (59%). Có 3/13 khoản thu (chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa) không đạt tiến độ, thấp hơn 50% dự toán là thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu ngoài quốc doanh và thu ngân sách tại các huyện.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP