Kinh tế Thông tin thị trường

17/04/2012 - 17:51

Thúc đẩy ngành lâm nghiệp phát triển bền vững

TTH - Ngày 17/4, tại T.P Huế, Chương trình Tropenbos International Việt Nam (TBI Việt Nam) phối hợp với Viện Điều tra Quy hoạch rừng tổ chức hội thảo tổng kết pha 2 (2007- 2011) nhằm đánh giá kết quả và định hướng các hoạt động giai đoạn 2012- 2016.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình TBI Việt Nam đã đạt được những kết quả về nghiên cứu rừng, tăng cường năng lực cho các cá nhân, tổ chức làm việc trong ngành nông lâm nghiệp; đặc biệt nhấn mạnh những kết quả liên quan đến công tác bảo tồn và phát triển bền vững rừng nhiệt đới vùng Bắc Trung Bộ. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày và thảo luận về tác động của chính sách giao đất giao rừng ở Việt Nam đối với sinh kế người dân địa phương và tài nguyên rừng; các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học và những giải pháp khả thi... Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2016, TBI Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đối tác để cải thiện quản trị rừng và quản lý rừng cộng đồng nhằm phát triển kinh tế bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học; nghiên cứu quy mô cảnh quan hài hòa các mục tiêu an ninh lương thực, cấp nước, lâm nghiệp và xóa đói giảm nghèo...

 

 

Các đại biểu thảo luận định hướng hoạt động Chương trình  đến năm 2016

 

Tin, ảnh: Hoài Thương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP