29/07/2015 - 10:06

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, pháp điển hệ thống QPPL

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL; pháp điển hệ thống QPPL để thực hiện Hiến pháp 2013.

Đồng thời, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, kịp thời phát hiện để sửa đổi bổ sung, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tư pháp tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL; pháp điển hệ thống QPPL. Kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để hoàn thiện thể chế về các công tác trên.

* Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/3/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2012. Tiếp theo, Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL được thông qua ngày 16/4/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2013.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị triển khai thi hành 2 pháp lệnh này, trong đó yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải xác định hợp nhất văn bản, pháp điển hệ thống QPPL là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác của cơ quan.

Vì vậy, các Bộ, cơ quan phải tập trung các nguồn lực có chất lượng, củng cố tổ chức pháp chế và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục; đúng kỹ thuật việc hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL theo quy định.

Để triển khai hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản QPPL được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL có hiệu lực và phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục.

 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP