Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

06/07/2018 - 11:09

Thực hiện nghiêm túc nghị quyết TƯ 7 (Khóa XII) liên quan đến công tác cán bộ

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 6/7.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Một số việc tồn đọng, kéo dài vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Do vậy, hội nghị cần tập trung thảo luận, cho ý kiến để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các địa phương cần tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên tinh thần chủ động

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các địa phương cần tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên tinh thần phải chủ động, quyết liệt, khẩn trương, chính xác, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) liên quan đến công tác đánh giá cán bộ; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; sắp đặt lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cho hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 7 (khía XII); đội ngũ cán bộ ngành tổ chức trong toàn tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên, nâng cao về mọi mặt, đổi mới phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, giữ vững nguyên tắc, chịu khó lắng nghe; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, các đại biểu tham gia hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn; đề ra một số giải pháp quan trọng để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy và cán bộ; tham mưu bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của tỉnh; điều động, luân chuyển cán bộ; tăng cường công tác kết nạp đảng viên; rà soát, thẩm định tiêu chuẩn cán bộ; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính.

Sáu tháng qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tập trung đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng đề án hợp nhất hai Đảng bộ Khối trực thuộc Tỉnh ủy; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Từ năm 2015 đến quý I/2018, các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị cấp tỉnh đã thực hiện tinh giản được 78 biên chế; kết nạp được gần 800 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 51.300 đảng viên…

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP