ClockThứ Năm, 29/07/2021 14:10

Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt tinh thần như vậy tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác CCTP, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 tổ chức sáng 29/7.

Trách nhiệm và không cửa quyềnChú trọng đội ngũ làm công tác tư pháp ở cơ sởXây dựng và thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo tại hội nghị 

Sáu tháng qua, tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong đó có việc triển khai nhiệm vụ CCTP theo kế hoạch. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan tư pháp, cùng với sự tham mưu tích cực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy, nên công tác CCTP trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp ban hành 8 văn bản để triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, đánh giá các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp. Đó là, tham mưu báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Các cơ quan tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan và cấp ủy các địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình 07-CTr/BCĐ, ngày 22/01/2021 của Ban Chỉ đạo CCTP và Kết luận 06-KL/BCĐ, ngày 22/01/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh về nhiệm vụ cải CCTP năm 2021. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp hai cấp tiếp tục được nâng lên; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác CCTP trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ CCTP còn lại của năm 2021.

Đó là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kết luận 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược CCTP đến năm 2020; xây dựng các báo cáo chuyên đề theo Kế hoạch 01-KH/TU, ngày 22/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW của Bộ Chính trị bảo đảm chất lượng.

Các cấp ủy cơ quan tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục rà soát chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, kịp thời tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền Trung ương hướng dẫn, giải thích, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Tăng cường đổi mới tư duy, nhận thức trong triển khai, thực hiện công việc, làm tốt công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ của các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, cơ quan bổ trợ tư pháp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo chức danh tư pháp; phối hợp, nghiên cứu việc xây dựng cơ sở dữ liệu trong hoạt động tố tụng, trong lĩnh vực tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng giáo dục lòng tự trọng, danh dự cá nhân trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ nhằm nâng cao tính nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền, giám sát hoạt động tư pháp.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy cơ quan dân cử đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trọng tâm là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng cáo, kháng nghị, việc giải quyết vụ án có dấu hiệu oan, sai, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015”; tích cực đẩy mạnh và ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác tư pháp, CCTP cho các đối tượng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chú trọng lồng ghép phổ biến, quán triệt một số nội dung của Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ phụ trách công tác nội chính, cán bộ có chức danh tư pháp ở các địa phương biết, thực hiện.

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội

Chiều 26/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ ngành tòa án toàn tỉnh chuyên đề về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng ngành tòa án Nhân dân 2 cấp.

Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top