Kết quả tìm kiếm cho "Chatbot"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tra cứu dịch Covid-19 qua Chatbot Bộ Y tế

Tra cứu dịch Covid-19 qua Chatbot Bộ Y tế 

Cập Nhật 18-02-2020

Để tra cứu cơ sở y tế gần nhất, người dùng vào Zalo của Bộ Y tế, bấm "Covid-19", chọn "Bệnh viện tiếp nhận" và nhấn "Chia sẻ vị trí".

Tag: Tra cứu, dịch Covid-19, Chatbot, Bộ Y tế

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP