Kết quả tìm kiếm cho "chống tham nhũng"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 30677

Sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng chống tham nhũng

Sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng chống tham nhũng 

Cập Nhật 28-04-2021

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu.

Tag: Trực tuyến, phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương.

Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 01-01-2021

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

Tag: chiến lược, quốc gia, phòng, chống, tham nhũng

Thành lập BCĐ tổng kết thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng 

Cập Nhật 22-12-2020

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020...

Tag: Thành lập BCĐ, tổng kết, thực hiện, Chiến lược, phòng, chống tham nhũng

Thành tựu từ công tác phòng chống tham nhũng

Thành tựu từ công tác phòng chống tham nhũng 

Cập Nhật 21-12-2020

Đây là những biện pháp tổng thể, toàn diện để tiếp tục đưa công tác phòng, chống tham nhũng có những bước phát triển mới mạnh mẽ và hiệu quả...

Tag: Thành tựu, công tác, phòng chống tham nhũng, Tất Thành Cang

Không có “vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Không có “vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 12-12-2020

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng.

Tag: tham nhũng, Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Quốc Đoàn, Nguyễn Phú Trọng, đấu tranh, phòng chống

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 19-05-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức, dự báo và có những quan điểm sâu sắc, hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng.

Tag: vận dụng, tư tưởng, Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng

Chống tham nhũng “phải liêm, phải sạch“

Chống tham nhũng “phải liêm, phải sạch“ 

Cập Nhật 04-08-2019

Khi xác định chống tham nhũng “phải liêm, phải sạch” thì phải loại khỏi đội ngũ những kẻ lợi dụng chức quyền, cơ chế để nhũng nhiễu, đục khoét.

Tag: Chống tham nhũng, “phải liêm, phải sạch“, xây dựng đảng

Phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ

Phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ 

Cập Nhật 18-06-2019

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng...

Tag: phòng chống, tham nhũng, công vụ

Phòng, chống tham nhũng bằng nhiều giải pháp

Phòng, chống tham nhũng bằng nhiều giải pháp 

Cập Nhật 11-01-2019

Năm 2018, thanh tra các cấp, các ngành tiến hành 12 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng tại 12 đơn vị về tài chính, ngân sách.

Tag: phòng chống tham nhũng, công khai, minh bạch

10 năm, ngành Tư pháp phát hiện 22 trường hợp tham nhũng

10 năm, ngành Tư pháp phát hiện 22 trường hợp tham nhũng 

Cập Nhật 09-03-2016

Trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, toàn ngành Tư pháp đã phát hiện và xử lý 22 trường hợp vi phạm.

Tag: 10 năm, Tư pháp, chống tham nhũng, 22 trường hợp, vi phạm

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP