Giáo dục Tin tức giáo dục

14/10/2013 - 13:43

Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 380 cán bộ và sinh viên

TTH.VN - Đại học Huế vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 381 cán bộ viên chức lao động và sinh viên trong các ngày từ 10 - 13/10.

Tham gia báo cáo và giảng dạy lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Võ Hoài Thanh, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Đại học Huế; ThS. Trần Văn Thành, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Đại học Huế. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm tạo điều kiện cho cán bộ và sinh viên nâng cao trình độ lý luận và nhận thức chính trị trong tình hình mới, qua đó giúp cán bộ và sinh viên phấn đấu hơn nữa trong học tập và công tác. Đây cũng là cơ sở để các đảng bộ, chi bộ xem xét kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Tham dự lớp học, các học viên đã được học tập các nội dung khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tình hình thời sự trong và ngoài nước; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; phấn đấu trở thành Đảng Cộng sản Việt Nam.                                                                                                                    

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP