04/06/2015 - 06:20

Toàn tỉnh có hơn 40.000 người trình độ từ cao đẳng trở lên

TTH - Hiện, trên địa bàn tỉnh có hơn 40.000 người có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên; trong đó, có hơn 230 giáo sư và phó giáo sư; hơn 500 tiến sĩ, gần 300 thạc sĩ.

Riêng lĩnh vực công nghệ sinh học có 3 giáo sư, 18 phó giáo sư, 18 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh, 30 thạc sĩ và hơn 150 kỹ sư công nghệ sinh học. Trung bình, hằng năm Đại học Huế đào tạo gần 100 kỹ sư chuyên ngành công nghệ sinh học; những năm qua, đào tạo 10 nghiên cứu sinh, 66 thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP