22/05/2016 - 09:34

Tổng Bí thư: Mong tất cả ứng viên đại biểu Quốc hội hết lòng vì nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt niềm tin, hôm nay (22/5), cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đông đủ và chọn đúng người mà mình thấy xứng đáng nhất trong những người xứng đáng, để chọn ra những đại biểu ưu tú của dân.

Ngay sau khi bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng nay 22/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với báo giới về ý nghĩa quan trọng của lần tổng tuyển cử này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình qua lá phiếu. (Ảnh: Quý Đoàn)

Xin Tổng Bí thư cho biết kỳ vọng cũng như mong muốn của Tổng Bí thư vào các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới đây?

Tôi mong muốn tất cả đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp lần này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của Hiến pháp và pháp luật đã quy định, đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Nói chung, người đại biểu cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người mà dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. Tôi tin rằng mỗi một người đại biểu được bầu cũng suy nghĩ như chúng tôi như vậy.

Thưa Tổng Bí thư, kỳ vọng của người dân đối với chặng đường phát triển phía trước của đất nước rất lớn. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử được xác định thế nào trong việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, thưa Tổng Bí thư?

Đúng là trách nhiệm của Quốc hội, của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới là tiếp tục thực hiện thực tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử đã được thực hiện trong Hiến pháp và pháp luật.

Quốc hội phải thực hiện tốt trách nhiệm là cơ quan lập pháp, cơ quan đại diện cao nhất của người dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với 3 chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là Quốc hội phải thực hiện thật tốt công tác đối ngoại nghị viện trong điều kiện hiện nay, hoàn thành thật tốt công tác nghị viện với cộng đồng quốc tế nữa.

Và tôi tin mỗi một vị đại biểu trúng cử lần này cũng nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống tổ chức của chúng ta nói chung và trong đó có Quôc hội và HĐN các cấp nói riêng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư có gửi gắm gì với cử tri, nhân dân cả nước ?

Trước hết tôi xin rất cảm ơn cử tri và Nhân dân cả nước đã rất hưởng ứng cuộc bầu cử lần này. Tôi nghĩ đây là lần thứ 14 chúng ta tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước, nhưng theo tôi nghĩ, đây là cuộc tổng tuyển cử có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 69 triệu cử tri đi bầu cử cho 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố, gần 25.000 đại biểu HĐND cấp huyện và 124.000 đại biểu HĐND cấp xã phường.

Các vị cử tri trong thời gian qua đã tham gia đầy đủ quy trình giới thiệu, hiệp thương và vận động bầu cử. Trong mấy hôm nay, tôi thấy không khí rất nô nức và chắc là trong ngày hôm nay bà con sẽ đi bầu cử một cách đông đủ, chọn đúng người mà mình thấy xứng đáng nhất trong những người xứng đáng để chúng ta chọn ra những đại biểu ưu tú của nhân dân, thực hiện các chức năng nhiệm vụ như bên trên đã nói.

Xin cảm ơn Tổng Bí thư !

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP