29/05/2015 - 18:06

Trên 70.000 bài tham gia “Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”

TTH - Theo thông tin từ Sở Tư pháp, đến nay đã có 70.259 bài thuộc 9 huyện, thị xã, TP Huế tham gia vòng sơ khảo “Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” (gọi tắt là cuộc thi).

Ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh cho biết, đến nay, Ban tổ chức cuộc thi Trung ương đã công bố đáp án và ban hành quy chế chấm bài dự thi. Theo đó, các huyện đang tích cực chấm bài dự thi vòng sơ khảo và xem xét, gửi bài dự thi lên Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước 17 giờ, ngày 22/6/2015. Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức chấm thi từ ngày 23/6 và kết thúc vào ngày 14/7/2015. Sau đó sẽ xem xét những bài có chất lượng về cả nội dung và hình thức để gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP