06/03/2018 - 19:47

Triển khai học tập Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

TTH.VN - Đó là nội dung hội nghị do huyện Nam Đông phối hợp với Sở Nội vụ triển khai vào ngày 6/3.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Các đại biểu cũng được triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định 162/2017, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; lồng ghép thông tin, tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tiến Dũng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP