Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

10/12/2020 - 15:56

Triển khai những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

TTH.VN - Ngày 10/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ LĐTB&XH triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đến các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách lao động tại các doanh nghiệp.

Bộ luật bổ sung khái niệm học nghề, tập nghề và quy định mới về thời gian, độ tuổi học nghề,tập nghề

Mục đích của việc sửa đổi Bộ luật Lao động lần này nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thúc đẩy thị trường lao động phát triển; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động; thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thống nhất hệ thống các luật liên quan; nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khoá 14 ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, gồm 17 chương, 220 điều, giảm 22 điều so với hiện hành. Bộ luật sửa đổi, bổ sung gần 200 điều trong tất cả các chương; sửa đổi về điều kiện hưởng lương hưu khi tuổi nghỉ hưu có sự thay đổi tại Điều 54, 55, 73 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014...

Bộ luật có 3 sửa đổi lớn. Thứ nhất, mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với cả NLĐ có quan hệ lao động (QHLĐ) và NLĐ không có QHLĐ, ở cả khu vực chính thức và khu vực phi chính thức. Thứ hai, phù hợp hơn với các nguyên tắc của kinh tế thị trường: Nhà nước đưa ra những bảo vệ tối thiểu và trao quyền tự chủ cho các bên thông qua thương lượng và thỏa thuận. Thứ ba, bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP