27/10/2015 - 17:35

Viện Công nghệ sinh học – ĐH Huế sẽ thành TTQG về CNSH miền Trung

TTH.VN - Viện Công nghệ sinh học thuộc Đại học Huế sẽ phát triển thành Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học miền Trung. Đó là một nội dung trong Quyết định số 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về Công nghệ sinh học đến năm 2025. 

Theo quyết định này, Việt Nam xây dựng và phát triển 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam có đủ năng lực tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ nền của công nghệ sinh học, bao gồm: Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học miền Bắc phát triển từ Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học miền Nam, phát triển từ Trung tâm Công nghệ sinh học TP.Hồ Chí Minh, nguồn nhân lực kết hợp với Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học Miền Trung được phát triển từ Viện Công nghệ sinh học thuộc Đại học Huế.

Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học Miền Trung có nhiệm vụ: nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống; nghiên cứu ứng dụng công nghệ nền về công nghệ sinh học trong y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường; phân tích, thử nghiệm và đánh giá an toàn sinh học về GMO (thực phẩm biến đổi gen), sản phẩm hàng hóa từ GMO; tham gia đào tạo cán bộ khoa học công nghệ (đại học, sau đại học, đào tạo lại về công nghệ sinh học).

Hiện Đại học Huế đang lấy ý kiến và hoàn chỉnh đề án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học Quốc gia Miền Trung, trong đó tập trung khai thác lợi thế vùng miền, thể hiện vai trò, hình ảnh rõ nét của Đại học Huế, lộ trình phát triển, hướng thu hút nguồn nhân lực, định hình sản phẩm trong từng giai đoạn… 

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP