15/12/2015 - 14:15

Vững vàng biên cương

TTH -
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Không ngừng xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Tăng cường phòng tuyến Nhân dân

Giữ trọng trách là lực lượng gác “phên dậu”, quản lý bảo vệ 84km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Sê Kông, Salavan (Lào) và vùng biển rộng lớn trải dài 126km, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác vận động quần chúng, xây dựng nền biên phòng và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Hầu hết cán bộ, chiến sĩ phải công tác xa gia đình, ở địa bàn khó khăn gian khổ, phải trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, nhưng với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đều phát huy truyền thống, vượt qua mọi thử thách, đồng cam cộng khổ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, góp phần tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới.
Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên hai tuyến biên phòng kiên trì bám dân, bám địa bàn, tạo nền tảng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Nhằm nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của công tác vận động quần chúng, mỗi đồn biên phòng trên địa bàn hai tuyến biên giới lựa chọn các mô hình giúp dân cụ thể. Các đơn vị tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở chính trị gắn với xây dựng mô hình thí điểm phát triển kinh tế ở địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Đáng chú ý, BĐBP tỉnh đã trực tiếp làm chủ đầu tư 112 công trình dân sinh, xây dựng 20 mô hình điểm phát triển kinh tế hộ gia đình. Bằng tình thương và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã vận động, quyên góp từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng hơn 200 “mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo” và các công trình dân sinh trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài xây dựng 42 ngôi nhà và 1 trường học giúp bản Ka Lô (Lào), BĐBP tỉnh còn giúp đỡ Nhân dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) thi công công trình nước tự chảy, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, xây dựng nhiều căn nhà hữu nghị và ngôi trường học kết hợp nhà văn hoá cộng đồng cho bản Sê Sáp với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng; xây dựng 20 nhà Nghĩa tình Trường Sơn ở địa bàn Đồn Biên phòng Nhâm, hàng chục căn nhà Đại đoàn kết cho đồng bào giáo dân ở các xã biên giới của tỉnh… Nhiều phong trào được các đơn vị phát động mang lại hiệu quả cao và được ghi nhận như phong trào “Nâng bước em đến trường”, “Ngày về thôn bản”, “Hũ gạo tình thương”, “Mái ấm cho chiến sĩ trên biên giới, biển đảo”… Qua đó, hình ảnh của người chiến sĩ biên phòng đã in đậm trong lòng đồng bào các dân tộc, được đồng bào hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, tạo thành sức mạnh to lớn giúp BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Xây dựng biên cương vững mạnh
Cùng với nhiệm vụ bám dân, bám địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, BĐBP tỉnh đã nỗ lực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới. Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ ra chủ trương tăng cường 11 cán bộ biên phòng giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các xã biên giới; cử 15 đồng chí tham gia vào HĐND các cấp khóa 2011-2016, góp phần đưa hoạt động của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở các xã biên giới vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ và tăng cường giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới của tỉnh.
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ công tác biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng. Chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chủ động đấu tranh phòng chống xâm nhập, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm. Chủ động nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; gắn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới, xây dựng khu vực biên cương ngày càng giàu mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP