23/09/2016 - 21:29

15 cán bộ y, bác sĩ được đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”

TTH - Hội đồng cấp tỉnh vừa thẩm định chọn 15 cán bộ y, bác sĩ đề nghị tặng danh danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 12 năm 2016.

Qua thẩm định, hầu hết các y, bác sĩ đề nghị trong đợt này đều có thâm niên công tác 17 năm trở lên, làm chuyên môn kỹ thuật trên 12 năm; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, được nhân dân và đồng nghiệp tín nhiệm; chủ nhiệm ít nhất 2 đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở; có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác KCB, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế được tỉnh, Bộ Y tế tặng nhiều bằng khen trong công tác chuyên môn.

VĂN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP