06/11/2015 - 06:55

18/20 doanh nghiệp được thanh tra vi phạm pháp luật về thuế

TTH - Thanh tra tỉnh vừa có báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các doanh nghiệp được thanh tra thuộc các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, thương mại, nhà hàng, khách sạn, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất thuốc, vận tải...; thời gian thanh tra từ năm 2012-2014.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong công tác quản lý tài chính, các doanh nghiệp đã mở sổ sách kế toán đầy đủ, cập nhật kịp thời các nghiệp vụ phát sinh, các chứng từ thanh toán rõ ràng; tuy nhiên, vẫn còn thiếu sót, vi phạm trong việc kê khai, hạch toán, quyết toán các loại thuế. Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền gần 9.388 triệu đồng của 18 doanh nghiệp do vi phạm pháp luật về thuế. Đến 3/11, các doanh nghiệp đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh trên 5.918 triệu đồng.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP