Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

09/07/2015 - 21:13

41 HTX đã chuyển đổi theo luật

TTH - Sáng 9/7, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 về báo cáo tình hình thành viên và hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Đến nay, trong tổng số 198 HTX thành viên/230 HTX trên toàn tỉnh có 41 HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012; 9 HTX mới thành lập từ 2014 đã xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với Luật mới. Bên cạnh những thuận lợi như nhiều cơ chế, chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể (KTTT) được ban hành, các hỗ trợ từ chương trình khuyến công, khuyến nông đã góp phần tạo điều kiện để KTTT phát triển... Hiện, khu vực KTTT vẫn tồn tại nhiều khó khăn như tốc độ tăng trưởng chậm và chưa ổn định, hiệu quả hoạt động kinh tế chưa cao, thiếu vốn, nguồn lực nội tại còn thấp.

Minh Liên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP