Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

12/03/2017 - 19:18

A Lưới tổ chức truyền dạy văn hóa truyền thống cho thanh niên, học sinh

TTH - Từ 10/3 đến 16/4, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới phối hợp với UBND các xã Hương Lâm, A Roàng, Hồng Thủy và thị trấn A Lưới mở các lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghệ thuật đánh cồng, chiêng, khèn bè... và nghề điều khắc, đan lát thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Theo đó, mỗi địa phương tuyển chọn 3 nghệ nhân tham gia truyền dạy và 10 học viên tham gia học gồm thanh niên, học sinh có năng khiếu dân ca, dân nhạc, dân vũ trong phạm vi địa bàn, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP