31/12/2014 - 20:34

A Lưới ưu tiên nguồn lực cho 4 xã điểm đạt chuẩn NTM vào năm 2015

TTH.VN - Ngày 31/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã tiến hành kiểm tra quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện A Lưới. 

 Bốn năm qua, trên cơ sở Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền huyện A Lưới đã có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong triển khai chương trình xây dựng NTM. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính (áo trắng phía trước) cùng đoàn công tác kiểm tra tại xã Nhâm

 

Tính đến nay, đã có 19/20 xã thực hiện quy hoạch Đề án xây dựng NTM, đã huy động được hơn 280 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, người dân đóng góp hơn 62.790 ngày công và 520.518 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trong 4 năm ước đạt 1.657 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, toàn huyện đã có 12/20 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ; 10 trạm y tế được đầu tư xây mới nhà 2 tầng và đầy đủ các phòng chức năng. Nhờ đó, hiên tại đã có xã đạt 15 tiêu chí và 6 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí...

Năm 2015, A Lưới tập trung các nguồn lực và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm: “Lấy phát triển sản xuất làm gốc, tiêu chí thu nhập làm mục tiêu trong xây dựng NTM”, phấn đấu để 4 xã điểm đạt chuẩn NTM vào năm 2015...

Sau khi tiến hành kiểm tra tại một số địa phương đạt nhiều tiêu chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đề nghị lãnh đạo huyện cần phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và mặt trận, các đoàn thể trong việc chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Tập trung huy động các nguồn lực trên địa bàn, ưu tiên đầu tư cho các xã điểm, các xã đã cơ bản gần đạt chuẩn NTM để phấn đấu đạt chuẩn NTM theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

 Cần nêu gương những địa phương, những cá nhân điển hình, tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nhằm động viên khuyến khích người dân học tập làm theo.

 Tích cực, chủ động học tập cách làm hay, các mô hình có hiệu quả của các địa phương khác để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương mình.

 Các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn hỗ trợ, giúp đỡ các xã trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thành lập các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp phù hợp để góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP