Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

08/01/2021 - 06:07

Bắt tay triển khai các chương trình hành động

TTH - Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng chương trình hành động, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn thăm hỏi, động viên người dân huyện A Lưới

Chú trọng công tác tuyên truyền

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tất cả các cấp ủy, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội có chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương.

“Nghị quyết đại hội là sự hội tụ, chắt lọc, kết tinh, tiếp nối công sức, trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm tạo nên bước phát triển của tỉnh. Vì vậy, việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm sự thành công trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh”, Bí thư Huyện ủy A Lưới Nguyễn Thị Sửu chia sẻ.

Quá trình triển khai tuyên truyền, học tập nghị quyết tại nhiều địa phương, đơn vị đã linh hoạt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ở Đảng bộ huyện Phong Điền, cùng với triển khai quán triệt, học tập những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện thì vấn đề được các cấp ủy đảng ở đây xác định là sớm đưa Phong Điền trở thành thị xã, nhằm chung sức với tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

“Muốn vậy, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ; phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ huyện chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra”, Bí thư Huyện ủy Phong Điền Võ Văn Vui cho biết.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chí Quang, việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hầu hết các hội nghị triển khai được tổ chức khá sớm; tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập đạt tỷ lệ cao. Đó là lý do để các cấp ủy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành tổ chức quán triệt ở cấp mình và cấp dưới.

Cụ thể hóa bằng những chương trình hành động

“Trong 6 chương trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, chúng tôi xây dựng chương trình hành động tập trung vào chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp. Đây cũng là một trong những thế mạnh của địa phương, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch biển và đầm phá. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng lãnh, chỉ đạo tập trung đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng các bãi biển Thuận An, Phú Thuận, Vinh Thanh, mở rộng phát triển đa dạng ngành nghề; kêu gọi đầu tư, có chính sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển dịch vụ, du lịch nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh”, Bí thư Huyện ủy Phú Vang La Phúc Thành cho biết.

Mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025 được Đảng bộ huyện A Lưới xác định là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững; gắn công tác giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, theo Bí thư Huyện ủy A Lưới Nguyễn Thị Sửu, để thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ huyện A Lưới huy động nguồn lực cho 2 chương trình trọng điểm là chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Đây là những nội dung mà Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ huyện xác định 4 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, “đột phá về công tác cán bộ” và “đột phá về nội lực người dân” đóng vai trò quan trọng, làm động lực cho các đột phá còn lại cũng như hoàn thành thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tiến hành nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội. Đồng thời, khẩn trương triển khai chương trình hành động nhằm sớm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Kỳ vọng, với những chương trình hành động cụ thể thiết thực, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP