Vai trò tổ tự quản trong phong trào bảo vệ biên giới

Mô hình Tổ tự quản đường biên, mốc giới do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp xây dựng và nhân rộng đã phát huy hiệu quả...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP