Cùng người dân giữ vững biên cương

Sinh sống trên vùng biên A Lưới, từng sống du canh, dựa vào rừng, ông Lê Minh Hạnh, thôn Giồng, xã Hương Nguyên chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có thể thoát nghèo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP