Khởi công xây dựng trụ sở làm việc hỗ trợ Công an nước bạn Lào

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tổ chức thi công trụ sở Công an tại bản Sê Sáp và bản Cô Tài nước bạn Lào.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP