Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

28/02/2017 - 14:06

Bước chuyển trong cải cách hành chính ở Hương Trà

TTH - Trong 3 năm liên tiếp (2013 -2015), Hương Trà là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị xã về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Đó là một trong những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) ở TX. Hương Trà.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” TX. Hương Trà

Với quyết tâm đưa CCHC trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt kết quả tốt, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND thị xã, sự tham gia của các cấp, ngành và các địa phương, công tác CCHC của Hương Trà đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong 3 năm liên tiếp (2013 - 2015), Hương Trà là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị xã về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Trang thông tin điện tử của thị xã đã tích hợp cung cấp dịch vụ công mức độ 2, 3 với 38 thủ tục và đang tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung mức độ 4. Đến nay, 10/16 xã, phường có trang thông tin điện tử. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của UBND thị xã và 10/16 xã, phường đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia...

Chánh Văn phòng UBND TX.Hương Trà Trần Ngọc Huyến cho rằng, để đạt được những kết quả trên, Hương Trà đã chú trọng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thể chế; cải cách bộ máy chính quyền và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình CCHC “một cửa”; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Hàng năm, thị xã đã xây dựng, triển khai sâu rộng kế hoạch CCHC; UBND các cấp xây dựng quy chế làm việc một cách cụ thể, ban hành quy chế phối hợp giữa UBND với các đoàn thể...   

Các trụ sở làm việc của các cơ quan cấp thị xã và xã, phường đã được đầu tư xây dựng mới đúng theo tiêu chuẩn; phương tiện làm việc được tăng cường. Sau khi đi vào hoạt động, bộ phận “một cửa” các cấp đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao dịch của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch và hạn chế phiền hà trong quá trình giải quyết công việc. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã đã tiếp nhận 13 lĩnh vực với 231 loại thủ tục; trong đó các thủ tục về lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường, cấp phép xây dựng, hộ tịch - tư pháp, giấy phép kinh doanh được thực hiện nhiều nhất với tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn trên 90%.

  Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước cũng từng bước được kiện toàn, củng cố, đáp ứng với nhu cầu công tác. Sau khi tổ chức lại, số lượng các phòng ban chuyên môn của thị xã hiện có 12 phòng, ban và 7 đơn vị sự nghiệp. Cùng với đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn đã được rà soát lại và quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn. Nhờ vậy, từng bước loại bỏ được tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước. 

Theo phân cấp của tỉnh, thị xã cũng đã tiến hành thực hiện việc bổ nhiệm đầy đủ các chức danh chủ chốt theo hướng đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực thi công tác; đối với cấp xã, phường từng bước tuyển dụng và bố trí cán bộ theo định biên được giao. Trên 90% cán bộ cấp xã, phường đã đạt chuẩn.

 Một trong những kết quả mà Hương Trà đạt được trong công tác CCHC đáng chú ý là đã thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng ngân sách địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính; qua đó, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động hơn trong việc giải quyết công việc được giao.

 Theo Chánh Văn phòng UBND TX. Hương Trà Trần Ngọc Huyến: “Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hương Trà sẽ tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, triển khai đồng bộ các nội dung CCHC, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, từng bước hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thị xã cũng kiến nghị các cấp tiếp tục quan tâm đào tạo, tập huấn cho đội ngũ này về chuyên môn và kỹ năng giao tiếp vì đây là những cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP