Kinh tế Xây dựng - Giao thông

08/02/2012 - 05:54

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục được gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng

TTH - Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 trong đó đã quy định rõ đối tượng và thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của từng quý. Cụ thể: Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 không quá ngày 30/4/2012, quý II không quá ngày 30/7/2012, quý III không quá ngày 30/10/2012, quý IV không quá ngày 31/3/2013.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các DN nhỏ và vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2012; ngày 19/01/2012, Thủ tướng đã ra Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg đồng ý gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I và quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Như vậy, các doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế theo các Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 và Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ nay tiếp tục được gia hạn nộp thuế TNDN thêm 03 tháng nữa. Như vậy thời gian gia hạn nộp thuế TNDN của quý I và II năm 2011 (đối với quý III và quý IV năm 2011 vẫn theo thời gian gia hạn tại QĐ 21 nêu trên) cụ thể như sau: Đối với thuế TNDN tạm nộp của quý I/2011 được gia hạn chậm nhất đến ngày 30/07/2012; số thuế TNDN tính tạm nộp của quý II/2011 được gia hạn chậm nhất đến ngày 30/10/2012.

Nguyễn Đức Ngoãn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP