Kinh tế Xây dựng - Giao thông

10/09/2018 - 20:31

Chấm dứt dự án đầu tư khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô

TTH - Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã có quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khu du lịch – bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô của Công ty cổ phần Du lịch Đảo Ngọc do không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

Công ty cổ phần Du lịch Đảo Ngọc phải nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Khánh Trân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP